Skip to content

繁體中文 English Filipino Español

Maligayang pagdating sa portal ng Komisyon sa Etika ng San Francisco sa wikang Filipino. Sa ibaba ang isang listahan ng mga webpage ng Komisyon sa Etika sa wikang Filipino.

Patuloy naming pinaparami ang mga naisalin na pahina sa site na ito. Ang mga materyal sa website na ito na kasalukuyang hindi nakasalin ay maaaring isalin kapag hiniling. Para humiling ng pagsasaling-wika o interpretasyon, o mga materyal sa alternatibong format, makipagugnayan sa Komisyon sa Etika sa (415) 252-3100 o ethics.commission@sfgov.org

Ang mga sangguniang ito ay hindi mga legal na dokumento at wala sa mga terminong makikita sa mga ito ang dapat ituring na ikababago ng kahulugan ng anumang probisyon ng batas, regulasyon, o anupamang may kaugnayang awtoridad. Kung may anumang salungatan sa pagitan ng mga materyales na ito at ng batas, ang batas ang mangingibabaw.