Skip to content

Form 700 Information Sessions

English

2024 SEI Information Sessions

The Ethics Commission’s information sessions for Filing Officers and Filers regarding the annual Form 700 filing requirements are held remotely.

Filing Officer Information Session

Took place on 1/30/2024 and 2/1/2024 – Follow up questions can be sent to the Ethics Commission via the Form 700 Support Portal

Filer Information Sessions

Session FI-1 For Designated Filers:

Session FI-2 For Elected Officials, Department Heads, Board Members and Commissioners:

Archived Sessions

Designated Filer Info Session – February 15, 2023

Filer Information Session – February 22, 2023

We are continuously increasing the number of translated pages on this site. Materials on this website that are not currently translated may be translated upon request. Contact us to provide feedback on this page.

Estamos aumentando continuamente el número de páginas traducidas en este sitio. Los materiales de este sitio web que no están traducidos actualmente pueden traducirse previa solicitud. Contáctenos para proporcionar comentarios sobre esta página o solicitar traducciones.

我們正在不斷增加本網站翻譯頁面的數量。本網站上目前未翻譯的資料可根據要求進行翻譯。聯絡我們以在此頁面上提供回饋或要求翻譯。

Patuloy naming dinaragdagan ang bilang ng mga isinalin na pahina sa site na ito. Ang mga materyal sa website na ito na hindi kasalukuyang isinasalin ay maaaring isalin kapag hiniling. Makipag-ugnayan sa amin para magbigay ng feedback sa page na ito o humiling ng mga pagsasalin.