Skip to content

Campaign Consultants

English

San Francisco law requires many campaign consultants in the City to register and file quarterly reports disclosing their consulting activity.

Campaign Consultant Disclosure Process

Laws

The City’s Campaign Consultant Ordinance is found at Campaign and Governmental Conduct Code section 1.500 et seq.

The Ethics Commission has also promulgated regulations implementing the Campaign Consultant Ordinance.

Note also that the Lobbyist Ordinance imposes limitations on lobbying by campaign consultants and their employees.

Resources

The Ethics Commission has produced a number of Campaign Consultant Ordinance resources:

Visit the Commission’s Training & Resources page for a full listing of trainings and resources for Campaign Consultants.

We are continuously increasing the number of translated pages on this site. Materials on this website that are not currently translated may be translated upon request. Contact us to provide feedback on this page.

Estamos aumentando continuamente el número de páginas traducidas en este sitio. Los materiales de este sitio web que no están traducidos actualmente pueden traducirse previa solicitud. Contáctenos para proporcionar comentarios sobre esta página o solicitar traducciones.

我們正在不斷增加本網站翻譯頁面的數量。本網站上目前未翻譯的資料可根據要求進行翻譯。聯絡我們以在此頁面上提供回饋或要求翻譯。

Patuloy naming dinaragdagan ang bilang ng mga isinalin na pahina sa site na ito. Ang mga materyal sa website na ito na hindi kasalukuyang isinasalin ay maaaring isalin kapag hiniling. Makipag-ugnayan sa amin para magbigay ng feedback sa page na ito o humiling ng mga pagsasalin.