Skip to content

SFEDS Maintenance Notice – December 22, 2011 to December 23, 2011

English

The San Francisco Electronic Disclosure System (SFEDS) will be down for maintenance from Thursday, December 22nd, 2011 at 5:00 P.M. until Friday, December 23rd, 2011 at 11:59 P.M.  The campaign finance, Statement of Economic Interests (Form 700), and lobbyist filing and public web sites will be inaccessible during the maintenance period.  We apologize for the inconvenience.

We are continuously increasing the number of translated pages on this site. Materials on this website that are not currently translated may be translated upon request. Contact us to provide feedback on this page.

Estamos aumentando continuamente el número de páginas traducidas en este sitio. Los materiales de este sitio web que no están traducidos actualmente pueden traducirse previa solicitud. Contáctenos para proporcionar comentarios sobre esta página o solicitar traducciones.

我們正在不斷增加本網站翻譯頁面的數量。本網站上目前未翻譯的資料可根據要求進行翻譯。聯絡我們以在此頁面上提供回饋或要求翻譯。

Patuloy naming dinaragdagan ang bilang ng mga isinalin na pahina sa site na ito. Ang mga materyal sa website na ito na hindi kasalukuyang isinasalin ay maaaring isalin kapag hiniling. Makipag-ugnayan sa amin para magbigay ng feedback sa page na ito o humiling ng mga pagsasalin.