Skip to content

City Officer: Board of Supervisors – Filed: April 13, 2015 – Contractor: United States Department of the Interior, National Park Service – Yosemite National Park

English

Nature of Contract

Memorandum of Agreement with the United States Department of the Interior, National Park Service – Yosemite National Park, to provide watershed protection and environmental stewardship for watersheds supplying the San Francisco regional water system within Yosemite National Park, and security for critical San Francisco Regional water system infrastructure within Yosemite National Park.

Date Contract Approved

April 7, 2015

Amount

$34,073,294.00

Form

Download Form

We are continuously increasing the number of translated pages on this site. Materials on this website that are not currently translated may be translated upon request. Contact us to provide feedback on this page.

Estamos aumentando continuamente el número de páginas traducidas en este sitio. Los materiales de este sitio web que no están traducidos actualmente pueden traducirse previa solicitud. Contáctenos para proporcionar comentarios sobre esta página o solicitar traducciones.

我們正在不斷增加本網站翻譯頁面的數量。本網站上目前未翻譯的資料可根據要求進行翻譯。聯絡我們以在此頁面上提供回饋或要求翻譯。

Patuloy naming dinaragdagan ang bilang ng mga isinalin na pahina sa site na ito. Ang mga materyal sa website na ito na hindi kasalukuyang isinasalin ay maaaring isalin kapag hiniling. Makipag-ugnayan sa amin para magbigay ng feedback sa page na ito o humiling ng mga pagsasalin.