Skip to content

Consideration of Proposed Bylaws Amendment Continued to September 26, 2016

English

The Ethics Commission’s July 25, 2016 Regular Meeting agenda and Amended Regular Meeting agenda noticed possible action by the Commission to amend its bylaws. The proposed amendment would establish a process regarding requests for public records directed toward Members of the Ethics Commission and a notification requirement for its Executive Director.

At its meeting on July 25, the Ethics Commission continued the item until its next regular meeting, and cancelled its scheduled August meeting. As a result, the Proposed Bylaws amendment will be scheduled for the next Regular Meeting of the Commission on Monday, September 26, beginning at 5:30 pm in Room 400 City Hall, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco.

The proposed amendment and the Commission’s existing Bylaws can be viewed online and downloaded from the Ethics Commission’s web site atwww.sfethics.org.

We are continuously increasing the number of translated pages on this site. Materials on this website that are not currently translated may be translated upon request. Contact us to provide feedback on this page.

Estamos aumentando continuamente el número de páginas traducidas en este sitio. Los materiales de este sitio web que no están traducidos actualmente pueden traducirse previa solicitud. Contáctenos para proporcionar comentarios sobre esta página o solicitar traducciones.

我們正在不斷增加本網站翻譯頁面的數量。本網站上目前未翻譯的資料可根據要求進行翻譯。聯絡我們以在此頁面上提供回饋或要求翻譯。

Patuloy naming dinaragdagan ang bilang ng mga isinalin na pahina sa site na ito. Ang mga materyal sa website na ito na hindi kasalukuyang isinasalin ay maaaring isalin kapag hiniling. Makipag-ugnayan sa amin para magbigay ng feedback sa page na ito o humiling ng mga pagsasalin.