Skip to content

San Francisco Ethics Commission May 17, 2019 Regular Meeting Rescheduled for May 29, 2019

English

Wednesday May 29, 2019
2:00 PM
Room 416, City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco

MEETING IS RESCHEDULED

The Ethics Commission’s regular meeting scheduled for Friday, May 17, 2019 has been rescheduled to Wednesday, May 29, 2019 at 2:00 p.m. in Room 416 of City Hall. The Commission’s meeting materials are posted on our website at www.sfethics.org. Please feel free to contact the Commission with any questions at ethics.commission@sfgov.org or at (415) 252-3100.

We are continuously increasing the number of translated pages on this site. Materials on this website that are not currently translated may be translated upon request. Contact us to provide feedback on this page.

Estamos aumentando continuamente el número de páginas traducidas en este sitio. Los materiales de este sitio web que no están traducidos actualmente pueden traducirse previa solicitud. Contáctenos para proporcionar comentarios sobre esta página o solicitar traducciones.

我們正在不斷增加本網站翻譯頁面的數量。本網站上目前未翻譯的資料可根據要求進行翻譯。聯絡我們以在此頁面上提供回饋或要求翻譯。

Patuloy naming dinaragdagan ang bilang ng mga isinalin na pahina sa site na ito. Ang mga materyal sa website na ito na hindi kasalukuyang isinasalin ay maaaring isalin kapag hiniling. Makipag-ugnayan sa amin para magbigay ng feedback sa page na ito o humiling ng mga pagsasalin.