Skip to content

Deadline to file SFEC-142a Statement of Participation or Non-Participation in the Public Financing Program for District 1 Supervisor Candidates is extended to Thursday, June 18, 2020

English

Due to the San Francisco Department of Elections extension of the deadline to file nomination papers for District 1 Supervisor, the deadline to file a Statement of Participation or Non-participation (SFEC 142a) in the Public Financing Program has been extended to Thursday, June 18, 2020.   

The deadline to submit the Statement of Participation or Non-Participation for all other District Supervisor seats listed on the November 3, 2020 ballot, has not changed. The due date for all other District Supervisor seats remains Friday, June 12, 2020. 

For more information on the Department of Elections extension of the nomination papers deadline for District 1 Supervisor, please see the notice on their webpage. 

For more information on the Public Financing Program, please review information on our Public Financing Program webpage.  

We are continuously increasing the number of translated pages on this site. Materials on this website that are not currently translated may be translated upon request. Contact us to provide feedback on this page.

Estamos aumentando continuamente el número de páginas traducidas en este sitio. Los materiales de este sitio web que no están traducidos actualmente pueden traducirse previa solicitud. Contáctenos para proporcionar comentarios sobre esta página o solicitar traducciones.

我們正在不斷增加本網站翻譯頁面的數量。本網站上目前未翻譯的資料可根據要求進行翻譯。聯絡我們以在此頁面上提供回饋或要求翻譯。

Patuloy naming dinaragdagan ang bilang ng mga isinalin na pahina sa site na ito. Ang mga materyal sa website na ito na hindi kasalukuyang isinasalin ay maaaring isalin kapag hiniling. Makipag-ugnayan sa amin para magbigay ng feedback sa page na ito o humiling ng mga pagsasalin.