Skip to content

Notice of Consideration of Proposed Regulations at the April 13, 2012 Joint Meeting of the Ethics Commission and Sunshine Ordinance Task Force

English

At their joint meeting on Friday, April 13, 2012, at 2:00 p.m. in Room 400 City Hall, the San Francisco Ethics Commission and the Compliance and Amendments Committee of the Sunshine Ordinance Task Force (SOTF) will discuss draft amendments to the Commission's regulations governing the handling of complaints related to alleged violations of the Sunshine Ordinance and referrals from the SOTF.  Commission staff had prepared an earlier version of the draft amendments, which it forwarded to the SOTF for review and comments on August 17, 2010.  On August 1, 2011, the SOTF provided comments, along with alternate proposals.  At its meeting on November 14, 2011, the Commission began consideration of a revised set of proposals from staff.  At the April 13, 2012 joint meeting, the Commission and the Compliance and Amendments Committee members will discuss the proposed regulations, but the Commission will not vote on the adoption of regulations.

The proposed amendments, along with a staff report and documents submitted by the Compliance and Amendments Committee, are available from the Commission office and on its website.

We are continuously increasing the number of translated pages on this site. Materials on this website that are not currently translated may be translated upon request. Contact us to provide feedback on this page.

Estamos aumentando continuamente el número de páginas traducidas en este sitio. Los materiales de este sitio web que no están traducidos actualmente pueden traducirse previa solicitud. Contáctenos para proporcionar comentarios sobre esta página o solicitar traducciones.

我們正在不斷增加本網站翻譯頁面的數量。本網站上目前未翻譯的資料可根據要求進行翻譯。聯絡我們以在此頁面上提供回饋或要求翻譯。

Patuloy naming dinaragdagan ang bilang ng mga isinalin na pahina sa site na ito. Ang mga materyal sa website na ito na hindi kasalukuyang isinasalin ay maaaring isalin kapag hiniling. Makipag-ugnayan sa amin para magbigay ng feedback sa page na ito o humiling ng mga pagsasalin.