Skip to content

City Officer: Board of Supervisors – Filed: August 3, 2012 – Contractor: Aetna Life Insurance Company

English

Nature of Contract

1) Basic Group Life and Supplemental LIfe, and;

2) Long term Disability Insurance

Date Contract Approved

July 31, 2012

Amount

(estimated)

Life (basic and supplemental): $392,988

Long Term Disability (LTD): $5,687,262

TOTAL: $6,080,250

Form

Download Yyyymmdd_20120803_126_Board_of_Supervisors_Aetna_Life_Insurance_Company_Redacted

We are continuously increasing the number of translated pages on this site. Materials on this website that are not currently translated may be translated upon request. Contact us to provide feedback on this page.

Estamos aumentando continuamente el número de páginas traducidas en este sitio. Los materiales de este sitio web que no están traducidos actualmente pueden traducirse previa solicitud. Contáctenos para proporcionar comentarios sobre esta página o solicitar traducciones.

我們正在不斷增加本網站翻譯頁面的數量。本網站上目前未翻譯的資料可根據要求進行翻譯。聯絡我們以在此頁面上提供回饋或要求翻譯。

Patuloy naming dinaragdagan ang bilang ng mga isinalin na pahina sa site na ito. Ang mga materyal sa website na ito na hindi kasalukuyang isinasalin ay maaaring isalin kapag hiniling. Makipag-ugnayan sa amin para magbigay ng feedback sa page na ito o humiling ng mga pagsasalin.