Skip to content

Example Disclaimer Pursuant to C&GC Code Sec. 1.161(a)(1)

English

C&GC Code Sec. 1.161(a)(1)

Ad paid for by SF Residents Supporting Doc Adams for Supervisor 2020. Committee major funding from:

  1. ABC Political Action Committee ($1,000,000) – contributors include Jane Doe ($20,000), John Doe ($10,000)
  2. SF Issues PAC ($222,000) – contributors include California Voters Committee ($45,000), Jane Doe ($38,000)
  3. Committee for San Francisco ($5,500) – contributors include XYZ Political Committee ($65,000), Parents and Teachers for Good Schools PAC ($2,700)

Financial disclosure are available at sfethics.org. This advertisement was not authorized by a candidate or a committee controlled by a candidate.

We are continuously increasing the number of translated pages on this site. Materials on this website that are not currently translated may be translated upon request. Contact us to provide feedback on this page.

Estamos aumentando continuamente el número de páginas traducidas en este sitio. Los materiales de este sitio web que no están traducidos actualmente pueden traducirse previa solicitud. Contáctenos para proporcionar comentarios sobre esta página o solicitar traducciones.

我們正在不斷增加本網站翻譯頁面的數量。本網站上目前未翻譯的資料可根據要求進行翻譯。聯絡我們以在此頁面上提供回饋或要求翻譯。

Patuloy naming dinaragdagan ang bilang ng mga isinalin na pahina sa site na ito. Ang mga materyal sa website na ito na hindi kasalukuyang isinasalin ay maaaring isalin kapag hiniling. Makipag-ugnayan sa amin para magbigay ng feedback sa page na ito o humiling ng mga pagsasalin.