Skip to content

Notice of Meeting Cancellation – September 9, 2022

English

Ethics Commission Regular Monthly Meeting
September 9, 2022

In-Person Meeting Conducted in City Hall Room 400
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco
and also as a Remote Meeting via Webex

MEETING IS CANCELLED

The Ethics Commission has cancelled its September 9, 2022 meeting. The next regular meeting of the Commission is scheduled to occur Friday, October 14, 2022 at 10:00 a.m. in City Hall Room 400 and also as a Remote Meeting via Webex.

Meeting materials will be available online in advance of the October 14 meeting at at https://sfethics.org/ethics/category/agendas.  Please feel free to contact the Commission with any questions at ethics.commission@sfgov.org or at (415) 252-3100.

We are continuously increasing the number of translated pages on this site. Materials on this website that are not currently translated may be translated upon request. Contact us to provide feedback on this page.

Estamos aumentando continuamente el número de páginas traducidas en este sitio. Los materiales de este sitio web que no están traducidos actualmente pueden traducirse previa solicitud. Contáctenos para proporcionar comentarios sobre esta página o solicitar traducciones.

我們正在不斷增加本網站翻譯頁面的數量。本網站上目前未翻譯的資料可根據要求進行翻譯。聯絡我們以在此頁面上提供回饋或要求翻譯。

Patuloy naming dinaragdagan ang bilang ng mga isinalin na pahina sa site na ito. Ang mga materyal sa website na ito na hindi kasalukuyang isinasalin ay maaaring isalin kapag hiniling. Makipag-ugnayan sa amin para magbigay ng feedback sa page na ito o humiling ng mga pagsasalin.