Skip to content

City Officer: Board of Supervisors – Filed: July 29, 2014 – Contractor: Visitacion Development, LLC

English

Nature of Contract

Development agreement granting land use approvals and vested rights to build 1,679 dwelling units and 46,700 square feet of retail development, subject to the developer adhering to performance obligations, public benefit requirements and development controls.

Date Contract Approved

July 22, 2014

Amount

Value will vary based on project performance over 15-year term of agreement

Form

Download Form

We are continuously increasing the number of translated pages on this site. Materials on this website that are not currently translated may be translated upon request. Contact us to provide feedback on this page.

Estamos aumentando continuamente el número de páginas traducidas en este sitio. Los materiales de este sitio web que no están traducidos actualmente pueden traducirse previa solicitud. Contáctenos para proporcionar comentarios sobre esta página o solicitar traducciones.

我們正在不斷增加本網站翻譯頁面的數量。本網站上目前未翻譯的資料可根據要求進行翻譯。聯絡我們以在此頁面上提供回饋或要求翻譯。

Patuloy naming dinaragdagan ang bilang ng mga isinalin na pahina sa site na ito. Ang mga materyal sa website na ito na hindi kasalukuyang isinasalin ay maaaring isalin kapag hiniling. Makipag-ugnayan sa amin para magbigay ng feedback sa page na ito o humiling ng mga pagsasalin.