Skip to content

Meeting Summary – Summary of Actions Taken and Matters Discussed at Ethics Commission’s October 8, 2021 Meeting

English

October 12, 2021

Contact: Patrick Ford (415) 252-3100

 

Meeting agendas and materials are available at https://sfethics.org/ethics/category/agendas.

 

Draft Minutes for the October 8, 2021 Regular Meeting will be available upon their completion and will be included on the Agenda for the Commission’s next Regular Meeting. The next Regular Meeting of the Ethics Commission is scheduled for Friday, November 12, 2021, at 9:30 a.m.

 

For further information, please contact the Ethics Commission at ethics.commission@sfgov.org or (415) 252-3100.

 

SFGovTV provides a continuous archive of selected Commission, council and board meetings that allows viewers to watch those meetings online in full at the viewer’s convenience. Video, audio, and closed-captioning archives of Ethics Commission meetings may be accessed here.

 

 

We are continuously increasing the number of translated pages on this site. Materials on this website that are not currently translated may be translated upon request. Contact us to provide feedback on this page.

Estamos aumentando continuamente el número de páginas traducidas en este sitio. Los materiales de este sitio web que no están traducidos actualmente pueden traducirse previa solicitud. Contáctenos para proporcionar comentarios sobre esta página o solicitar traducciones.

我們正在不斷增加本網站翻譯頁面的數量。本網站上目前未翻譯的資料可根據要求進行翻譯。聯絡我們以在此頁面上提供回饋或要求翻譯。

Patuloy naming dinaragdagan ang bilang ng mga isinalin na pahina sa site na ito. Ang mga materyal sa website na ito na hindi kasalukuyang isinasalin ay maaaring isalin kapag hiniling. Makipag-ugnayan sa amin para magbigay ng feedback sa page na ito o humiling ng mga pagsasalin.